TRYGGHET, SÄKERHET OCH INNOVATION

Q-fog: Ett mobilt sprinklersystem för brandskydd räddar liv

Q-fog är marknadens mest effektiva mobila sprinklersystem. Det är en automatisk och aktiv boendesprinkler som räddar liv, är kostnadseffektiv och fungerar i vilket rum som helst. Sedan 2010 har vi på Telenta installerat en femtedel av de totalt ca 2500 enheter som finns idag. Q-fog är en svensk innovation och ett smart alternativ till alla typer av traditionella vattensprinklers.

Q-fog

Alla har rätt till ett tryggt brandskydd

Q-fog är speciellt lämpad för bostäder där personer har vård i hemmet eller särskilda boenden där människor har svårt med egenutrymning på grund av rörelse- och funktionsnedsättningar, missbruk eller ålder. Med en Q-fog Q1 i bostaden skapas ett tryggt brandskydd. Vi på Telenta installerar Q-fogs mobila sprinkler på mindre än en dag. Som vi ser det ska ingen behöva vänta på trygghet.

q-fog mobil sprinkler

Säkrare än ett traditionellt sprinklersystem

Q-fogs mobila sprinklersystem detekterar tidigt både rök och värme och överträffar traditionella fasta vattensprinklersystem. Tack vare den unika vattendimman maximeras effekten samtidigt som saneringsbehovet av fukt- och mögelrelaterade problem efter en brandutveckling minimeras. Sedan 2007 då systemet lanserades har ingen människa förolyckats i ett utrymme där en Q-fog mobil sprinkler finns installerad.

Så här fungerar Q-fog

  • Q-fog Q1 ger ett aktivt och effektivt brandskydd i rum upp till ca 25m².
  • Funktionaliteten bygger på en dimsprinklerteknik (vattendimma) med högtryck som ger en mycket effektiv släckfunktion.
  • Genom att Q-fog sprider minimalt med vatten begränsas risken för vattenskador på fastighet och inventarier.
  • Q-fog Q1 kräver låga installations- och driftkostnader då underhållet är minimalt och ingen fast installation utöver elektricitet behövs.
  • Vattensprinklern aktiveras av både rök och värme, tidigt i brandförloppet och fördröjer brandutvecklingen.
  • Q-fog är enkel att flytta och placera i annat utrymme vid behov. Det ger god ekonomi över tid.
q-fog product 2
q-fog product 3

Vi installerar Q-fog sedan 2010.
Kontakta oss nu.

Telenta är marknadens mest erfarna installatör och servicepartner av Q-fog mobilt sprinklersystem. För att på bästa sätt kunna tillmötesgå dina behov och erbjuda en hög servicenivå på Q-fogs mobila boendesprinklers är vi certifierad partner hos tillverkaren Q-fog i Nora AB.

Kontakta oss idag för att påbörja en dialog om hur vi kan göra din verksamhet tryggare.

Kontakta ossLadda ner infoblad

Kontor

Göteborg

Omvägen 2H

412 75 Göteborg

Växel: 031-762 64 00

Stockholm

Västberga Allé 36C

126 30 Hägersten

Växel: 08-556 345 40

Karlstad

Lantvärnsgatan 4

652 21 Karlstad

Växel: 054-17 50 90