TRYGGHET, SÄKERHET OCH INNOVATION

GDPR

Det är Telenta AB’s skyldighet och ansvar att respektera din integritet gällande den information vi samlar under användandet av vår mobilapplikation, Telenta Harmoni.

Vi har utformat en policy för dig att ta del av där vi utger information angående vår hantering av personuppgifter. Nedan finner du en lista med rutiner vi följer för att säkerställa att dina personuppgifter sköts enligt lag.

  • Vi samlar personlig information enligt dataskyddsförordningens ramverk och gör så med berörda personers vetskap och samtycke
  • Innan eller vid tillfälle då personlig information samlas in, delger vi till berörd person vad syftet med insamlingen av denna information är avsedd för.
  • Vi samlar in personlig information endast i syfte att uppfylla de ändamål som angivits av oss och andra till Telenta tillhörande ändamål, såvida vi inte erhåller samtycke från berörd person eller av lagen.
  • Personlig information ska vara relevant i förhållande till det syfte den ämnas för, och i den mån det är nödvändigt vara korrekt, fullständig och aktuell.
  • Vi kommer skydda personlig information genom att använda lämpliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld såväl som obehörig åtkomst, avslöjande kopiering, olovlig användning eller modifiering.
  • Vi kommer publicera vår policy för hantering av personlig information öppet för allmänheten att ta del av.
  • Vi kommer endast spara personlig information så länge som det är nödvändigt för det syfte den samlats in för.
  • Vid användande av vår app och med användarens samtycke har vi tillgång till platstjänstbehörighet som krävs för BLE-skanning

Vi är måna om att bedriva vår verksamhet inom lagens ramar för att säkerställa att sekretess för personuppgifter skyddas och upprätthålls. Telenta AB kommer ändra denna policy då vi anser det nödvändigt.

Kontor

Göteborg

Omvägen 2H

412 75 Göteborg

Växel: 031-762 64 00

Stockholm

Västberga Allé 36C

126 30 Hägersten

Växel: 08-556 345 40

Karlstad

Lantvärnsgatan 4

652 21 Karlstad

Växel: 054-17 50 90