TRYGGHET, SÄKERHET OCH INNOVATION

Om oss: Välkommen till Telenta

Telenta har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Karlstad och är leverantör och partner till företag, organisationer och verksamheter över hela Sverige.

Telenta Om oss

Certifierade för våra kunders trygghet.

När du anlitar Telenta kan du vara säker på att arbetet alltid utförs av kompetent och erfaren personal. Våra certifieringar garanterar att alla regelverk efterföljs och att all teknik är korrekt installerad.

Vi är dessutom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Bergendahls el medarbetare

Medarbetarna är vår största tillgång

Kompetent och engagerad personal har fört oss framåt sedan vi startade 1992. Vi har en uttalad strategi att växa genom att fortsätta satsa på våra medarbetare. Vi erbjuder goda möjligheter för alla som vill utvecklas inom sitt yrke. Inom vår koncern, Bergendahls El, har vi verksamheter inom allt från larm, säkerhet och smarta hem till kraft och ställverksentreprenader. Det är inte ovanligt att medarbetare flyttar mellan verksamheterna för att lära sig mer och hitta nya spännande utmaningar i sitt yrkesliv.

Jämställdhet och mångfald.

Visionen om att bli branschens föregångare i arbetet med jämställdhet och mångfald genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med rekrytering och utbildning för att attrahera kollegor med sunda värderingar. Vi letar alltid efter de kollegor som är bäst lämpade, män som kvinnor oberoende av etnisk bakgrund eller sexuell läggning. För oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och blir behandlade likvärdigt.

Våra ägare

Telenta är en del av Bergendahls El, en totalleverantör inom el- och säkerhetsteknik sedan 1990. Under 2020 blev Storskogen Invest AB majoritetsägare i Bergendahls El.

Telenta Ägare

Kontor

Göteborg

Omvägen 2H

412 75 Göteborg

Växel: 031-762 64 00

Stockholm

Västberga Allé 36C

126 30 Hägersten

Växel: 08-556 345 40

Malmö

Jägersrovägen 160

212 37 Malmö

Växel: 040-28 84 70

Karlstad

Spärrgatan 12

653 41 Karlstad

Växel: 054-17 50 90