TRYGGHET, SÄKERHET OCH INNOVATION

Inbrottslarm: Ta alltid det säkra före det osäkra

Inbrottslarm handlar till största delen om att arbeta i förebyggande syfte och se till att förekomma och avskräcka eventuella förövare. Men det handlar också om att ha rätt beredskap om din verksamhet skulle bli utsatt för obehörigt besök.

Telenta Tjänster Inbrottslarm

Anpassa efter behov

Vi arbetar med ett antal noga utvalda, ledande leverantörer av larmsystem som våra medarbetare kan utan och innan. Det innebär att vi hanterar utrustning som är både väl beprövad och det allra senaste på marknaden. Behovet av larmutrustning skiftar självklart beroende på verksamhet och lokalens läge, beskaffenhet och innehåll. Som kund hos Telenta kan du räkna med att vi lyssnar först, utgår från dina behov och i dialog med dig hittar den bästa lösningen.

Tänk kostnadseffektivt

Handlar det om flera system som behöver integreras, till exempel kombinera ett inbrottslarm med passagesystem och/eller övervakningskameror, sparar det ofta både tid och pengar att samla allt på en och samma plattform. Att ha all administration och service på ett ställe är inte bara smidigt utan optimerar även driftsekonomin.

Telenta är certifierad anläggarfirma för inbrottslarm.

Telenta Inbrottlarm Gränssnitt
Telenta Inrottslarm Gränssnitt

Vad behöver du?

Inbrottslarmcentral – Strömförsörjning – Manöverpanel, Magnetkontakt – IR detektor – Siren – Vibrationsdetektor, Larmsändare – Glaskrossdetektor – Integration med ex Passagesystem.

Kontakta oss idag för att påbörja en dialog om hur vi kan göra din verksamhet tryggare.

Kontakta oss

Kontor

Göteborg

Omvägen 2H

412 75 Göteborg

Växel: 031-762 64 00

Stockholm

Västberga Allé 36C

126 30 Hägersten

Växel: 08-556 345 40

Karlstad

Lantvärnsgatan 4

652 21 Karlstad

Växel: 054-17 50 90